top of page
laptop-sleeve-15-front-6474e52cd3472.jpg

Bùthan-obrach

Bhon t-Sultain 2023 air adhart, bheir sinn seachad bùthan-obrach co-cheangailte ri cuspairean sònraichte.

Faodar an t-seirbheis ioma-chànanach seo a lìbhrigeadh sa Ghàidhlig no sa Bheurla. Tha taic ioma-chànanach a bharrachd ri fhaighinn do dhaoine aig nach eil Beurla mar chiad chànan. (Duitsis - Fraingis - Gearmailtis)

We will provide topic-related workshops, modern language courses, topic dialogue development, how to write your own language course to business related training.

This multi-lingual service can be delivered in Gaelic or English.

Online Workshops - Book here

bottom of page