top of page

Eilean Rònaigh

  • 10Steps
Everyone who has completed all steps in the program will get a badge.

About

Thig còmhla rinn air an t-slighe gus faighinn a-mach mu eachdraidh Eilean Rònaigh far nach eil daoine a’ fuireach. Ionnsaich rud no dhà mun àite iomallach, an sealladh-tìre, an fhiadh-bheatha agus na daoine a dh'fhuirich ann. Aig deireadh a’ chùrsa seo, bu chòir dhut a bhith air briathrachas gu leòr a chruinneachadh airson còmhradh beag sa Ghàidhlig a bhith agad mu Rònaigh. Join us on the journey to discover some of the history of the now uninhabited private Island of Ronay. Learn a few things about its isolated location, landscape, wildlife and the people who lived there. At the end of this course, you should have gathered enough vocabulary to have a wee conversation in Gaelic about Ronay. Study time: approximately 2.5 hours

You can also join this program via the mobile app.

Instructors

Price

£20.00

Share

Already a participant? Log in

bottom of page